“รวมพลคนเจียงฮาย ปลอดภัยจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด”

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรวมพลคนเจียงฮาย ปลอดภัยจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมปฏิบัติตน ลด ละ เลิก อบายมุข เทศกาลเข้าพรรษา

พระครูอุปถัมภ์วรการ ประธานเครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะอำเภอแม่จัน เจริญพรว่า ประชาคมองค์กรเครือข่ายงดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพล คนเจียงฮาย ปลอดภัยจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด” วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการ การเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงพิษภัย ร่วมกันแก้ไขปัญหา ลดอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ ลดการสูบบุหรี่ และยาเสพติดทุกประเภท พร้อมเตรียมปฏิบัติตน ตั้งจิตอธิษฐาน ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมภายในงานรวมพล คนเจียงฮาย ปลอดภัยจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ประกอบด้วย กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์รอบเมืองเชียงราย ภายใต้ชื่อ “ทำความดี เตรียมตัวเข้าพรรษา” การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษหัวข้อ “โทษภัย เหล้าบุหรี่ ยาเสพติด” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี การเสวนา “รวมพลคนเจียงฮาย แป๋งเจียงฮายน่าอยู่” กิจกรรมการร่วมแสดงปฏิญญาลงนามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและทำงานด้านเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดของจังหวัดเชียงราย การแสดงของเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยกิจกรรม กรวดเหล้า เข้าพรรษา จังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code