รวมพลคนสีเขียว ร่วมประกวด “สวนผักคนเมือง”

ชวนคนเมืองปลูกผักปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พร้อมสุขภาพดีถ้วนหน้า สานสัมพันธ์คนในชุมชน พัฒนาพื้นที่รกร้าง ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ในโครงการ “สวนผักคนเมือง” เปิดรับโครงการแล้วตั้งแต่วันที่15 ก.ค. – 15 ก.ย. 2554 นี้

สวนผัก

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญกลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่มีความฝันอยากจะพัฒนาพื้นที่ที่ตนมีอยู่ให้กลายเป็นสวนผักกินได้ไร้สารพิษ ด้วยการเสนอโครงการขนาดเล็กเข้ามาเพื่อร่วมกันพัฒนางาน “สวนผักคนเมือง” ให้เป็นรูปธรรมและร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น

 

ชวนคนเมืองปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากการมีผักปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภคเอง ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ คือ ช่วยลดรายจ่าย รวมถึงช่วยสร้างรายได้เสริม ประโยชน์ด้านสังคมคือการปลูกผักทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นทั้งในหน่วยงาน ชุมชน และเพื่อนบ้าน ที่สำคัญคือประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาพื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้างว่างเปล่า ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และช่วยคลายเครียดได้อย่างดีอีกด้วย

สวนผัก

โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการที่ส่งเข้ามาจะต้องมีสมาชิกร่วมดำเนินงานอย่างน้อย 5 คน มีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และชุมชนเมืองจังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง  มีการปลูกผักอย่างน้อย 10 ชนิดขึ้นไป และเป็นการปลูกแบบไม่สารเคมีใดๆ เปิดรับโครงการตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2554 – 15 กันยายน 2554 ซึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดและส่งโครงการได้ที่
มูลนิธิ เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 5911195-6, 02-9527871
e-mail: [email protected]
http://www.sathai.org , facebook สวนผักคนเมือง 

ที่มา: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ