รวมพลคนรักหนังสือเด็กแห่งภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย

ที่มา : แฟนเพจ TKpark อุทยานการเรียนรู้


แฟนเพจ IBBY AORIC 2017


รวมพลคนรักหนังสือเด็กแห่งภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย thaihealth


เตรียมจัดงานประชุมใหญ่รวมพลคนรักหนังสือเด็กแห่งภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย


TK park ผนึกกำลังร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน (International Board on Book for Young People – IBBY) ในนามของประเทศไทย เตรียมจัดงานประชุมใหญ่รวมพลคนรักหนังสือเด็กแห่งภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย "The 3rd Asia Oceania Regional IBBY Congress" ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้


ขอเชิญ นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจ ทุกท่านร่วมส่งผลงานทั้งในรูปแบบ papers หรือ posters เพื่อนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติแห่งนี้ คลิกอ่านรายละเอียดกันได้เลยที่ http://ibbyaoric2017.tkpark.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code