รร.ชุมชนวัดหาดถั่ว ชวนกินผัก-ผลไม้

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ryt9.com


รร.ชุมชนวัดหาดถั่ว ชวนกินผัก-ผลไม้  thaihealth


'รร.ชุมชนวัดหาดถั่ว' ชวน 'กินผัก-ผลไม้' ชู 'มื้อกลางวัน' ลดเสี่ยงภาวะทุพโภชนาการ


เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ จัดทำโครงการ "เด็กหาดถั่วสุขภาพดีและน่ารักเพราะกินผักผลไม้" เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการจากการรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ


โดย ครูนันท์นภัส หนูแก้ว กล่าวว่า โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 261 คน โดยเด็กกว่าร้อยละ 80 มีรูปร่างผอม จัดว่าอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าเนื่องจากครอบครัวไม่ได้มีเวลาในการดูแล และยังมีนิสัยไม่ชอบรับประทานผักผลไม้ ทางโรงเรียนได้จัดประชุมคณะครูร่วมกับผู้ปกครอง มีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และช่วยกันเพื่อให้เด็กได้กินผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญ เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลปลายพระยามาให้ความรู้ ส่วนแกนนำนักเรียนก็จะคอยดูว่าเด็กคนไหนมีเศษผักเหลือในจานหรือไม่ ทุกวันจะต้องจดและชั่งเศษอาหารที่เหลือไว้ดูด้วย หากพบว่าเด็กคนไหนมีปัญหาเรื่องการกินผักก็จะช่วยกันเปลี่ยนเมนูให้รับประทานได้ง่ายขึ้น เช่น นำเห็ด แครอต ใส่ลงไปในไข่เจียวและเปิดให้เด็กๆ คิดเมนูที่มีผักที่อยากรับประทานในแต่ละสัปดาห์ด้วย จากผลสำรวจการกินผักและผลไม้ของนักเรียนล่าสุดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงสมวัยแล้ว ยังช่วยทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการหายไปในท้ายที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ