รมว.สธ.ให้ สสจ.จับตา 5 โรคพบบ่อยจากปัญหาภัยแล้ง 12 จังหวัด

 

รมว.สธ.ห่วงภัยแล้งใน 12 จังหวัด กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และโรคที่มากับอาหารและน้ำ โดยเฉพาะ 5 โรคที่พบบ่อย “อุจจาระร่วงเฉียบพลัน-บิด- ไทฟอยด์-อาหารเป็นพิษ-อหิวาตกโรค” หากพบให้เร่งควบคุมโรคป้องกันการแพร่ระบาด

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 12 จังหวัด 94 อำเภอ ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี บึงกาฬ มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ดและนครพนม ซึ่งสภาพความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ อาจมีความเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพอนามัยประชาชน เนื่องจากการดูแลความสะอาดทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ซึ่งมี 5 โรคสำคัญได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย และโรคอหิวาตกโรค ขณะเดียวกันในสภาพอากาศหนาวเย็นจะเอื้อให้การเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสหลายชนิด โดยเฉพาะโรต้าไวรัส (rota virus) ที่เป็นต้นเหตุของการป่วยโรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาวพบได้ทุกปี

รมว.สธ. กล่าวถึงการป้องกันว่า ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยดำเนินการตาม 6 มาตรการดังนี้ 1.เฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตประชาชนที่ประสบภัย โดยเฉพาะความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายทางการเกษตร 2.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ หากพบมีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้น ให้รีบดำเนินการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดทันที 3.ดูแลควบคุมมาตรฐานน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็ง 4.ดูแลกวดขันความสะอาดโรงอาหารโรงเรียน ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด 5.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดูแลความสะอาดส้วมสาธารณะต่างๆ เช่น ส้วมในร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น และ6.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนให้รู้จักอาการของโรค วิธีการปฏิบัติตัวไม่ให้ป่วยโดยเฉพาะมาตรการกินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ และขอความร่วมมือให้ดูแลความสะอาดห้องส้วม ห้องครัวในบ้านเป็นพิเศษ  

สำหรับในโรงพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้ทุกแห่งสำรองน้ำใช้ไว้อย่างเพียงพอในการให้บริการผู้ป่วยและญาติ ดูแลระบบการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบโรงพยาบาล และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น รดต้นไม้เพื่อร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด 

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนจากกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร 5 โรคที่กล่าวมา ในปี 2555 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน มีผู้ป่วยทั้งหมด  1,164,902 คน เสียชีวิต 38 คน โรคที่พบมากอันดับ 1 กว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยทั้งหมด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวนกว่า 1 ล้านคน  เสียชีวิต 37 คน  รองลงมาคือโรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยประมาณ 98,000 คน  เสียชีวิต 1 คน  และโรคบิด จำนวน 5,645 คน  สธ.ได้ทำหนังสือกำชับให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดแล้ว และจะมีการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เป็นระยะๆ

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code