รพ.โคกโพธิ์ จัดระบบดูแลป่วยติดบ้านติดเตียงครบ 100%

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


รพ.โคกโพธิ์ จัดระบบดูแลป่วยติดบ้านติดเตียงครบ 100% thaihealth


เเฟ้มภาพ


ชู รพ.โคกโพธิ์ ปัตตานี จัดระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครบ 100% พร้อมเป็นศูนย์รับผู้ป่วยกลับ หลังพ้นภาวะวิกฤตหลอดเลือดสมอง ช่วยลดแออัด รพ.ขนาดใหญ่ ได้รักษาใกล้บ้าน


วันที่ 20 มกราคม ที่ รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.โคกโพธิ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า จากการลงพื้นที่พบว่า รพ.โคกโพธิ์ มีการทำงานเชิงรุกพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน โดยความร่วมมือของทีมสาธารณสุข ท้องถิ่นและภาคประชาชน ในการจัดการบริการแก่ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดย รพ.โคกโพธิ์ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอำเภอโคกโพธิ์ทั้ง 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง (Care Giver) ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เป็นผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ครบ 100 % ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดบ้าน 458 คน ผู้ป่วยติดเตียง 98 คน และผู้ป่วยระยะประคับประคอง 35 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้านอีก 85 คน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพคนในชุมชนอีกด้วย 


นายอนุทิน กล่าวว่า นอกจากนี้ รพ.โคกโพธิ์ ยังเป็นศูนย์รับส่งกลับ (refer back) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ระยะพ้นภาวะวิกฤตและมีอาการคงที่ (Intermediate care) จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้ง รพ.ปัตตานี รพ.ยะลา รพ.ศูนย์หาดใหญ่ กลับมาดูแลต่อ เฉลี่ยเดือนละ 10 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ได้อีกด้วย สำหรับ รพ.โคกโพธิ์เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง มีเตียงให้บริการจริง 104 เตียง ประชากรที่รับผิดชอบประมาณ 67,260  คน ผู้ป่วยนอกรับการตรวจเฉลี่ยวันละประมาณ 450 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 580 คนต่อเดือน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ