รพ.เบตง รวมพลังพยาบาลรักษ์สุขภาพประชาชน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


รพ.เบตง รวมพลังพยาบาลรักษ์สุขภาพประชาชน thaihealth


โรงพยาบาลเบตงจัดโครงการ รวมพลังพยาบาลรักษ์สุขภาพประชาชน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ


คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลเบตง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคและบริการคัดกรองผู้มีภาวะจิตใจ เศร้าโศก จากสถานการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพบอดุลยเดชญเสด็จสวรรคต ฟรี พร้อมรณรงค์ชาวบ้านหันมาดูแลสุขภาพ ชาวบ้านชื่นชม เข้าถึงท้องถิ่นบริการดี


ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา โรงพยาบาลเบตงจัดโครงการรวมพลังพยาบาลรักษ์สุขภาพประชาชน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลเบตง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคและบริการคัดกรองผู้มีภาวะจิตใจเศร้าโศกฟรี จากสถานการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต พร้อมรณรงค์ชาวบ้านหันมาดูแลสุขภาพ


โดยมีกิจกรรมตั้งแต่การตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค และบริการคัดกรองผู้มีภาวะจิตใจเศร้าโศก จากสถานการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต คัดกรองโรคเบื้องต้น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินภาวะสุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนและคนในครอบครัวด้วย


ทางด้านนางฉวี โพธิ์ดี อายุ 64 ปี อาชีพค้าขาย ชาวบ้านในเบตง กล่าวว่า ตนได้ชักชวนสามีมารับบริการตรวจสุขภาพฟรีจากคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเบตง แม้ตนและสามีจะยังมีสุขภาพแข็งแรงดีทั้งคู่ แต่ก็อายุมากแล้ว หากมีสัญญาณของโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้รับการรักษาเสียแต่เนิ่น ๆ ชาวบ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมในวันนี้ดีมาก เพราะหลายคนไม่สะดวกเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล การที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตงมาหาประชาชนถึงที่ จึงเป็นการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงชาวบ้านจริง ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code