รพ.เด็กชี้ ! ทารกไทยกินนมแม่ต่ำกว่าเกณฑ์

 

ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ เผยหลังจากงานสัปดาห์นมแม่โลก พบร้อยละ 29 เด็กไทยกินนมแม่ต่ำกว่ามาตราฐานโลก จาก 177 ประเทศสมาชิก

พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)   เปิดเผยว่า จากข้อมูลพบว่าเด็กไทยที่กินนมแม่อย่างเดียวจนอายุ 6 เดือนมีเพียงร้อยละ 29 ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ต่ำมาก แม้ว่าปัจจุบันสังคมมีความเข้าใจเรื่องนมแม่มากขึ้น แต่สถานการณ์ต่างๆ ก็อาจทำให้คุณแม่ให้นมลูกไม่สำเร็จ การทำความเข้าใจอดีตทั้งเรื่องที่มีการแยกแม่ลูกหลังคลอด ทำให้ลูกไม่ได้ดูดนมทันที ดังนั้น เราจึงต้องวางแผนเพื่ออนาคตว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอย่างไร ให้เด็กไทยได้กินนมแม่อย่างถูกวิธี ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 65 ด้วย โดยมีการตั้งเป้าหมายทั้งโลกว่า ภายในค.ศ. 2025เด็กทั้งโลกซึ่งเกิดปีละประมาณ 136 .7 ล้านคนต้องได้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนให้ได้ร้อยละ 50 ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 32.6 ข้อมูลของประเทศเรายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ร้อยละ 29

ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ กล่าวต่อไปว่า แม้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วแต่ก็ยังมีความท้าทายว่าในอนาคตระบบสาธารณสุขจะเข้ามาช่วยเหลือสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและประชาชนอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่แม่ลาคลอดลูกได้ 90 วันโดยที่ยังได้รับเงินเดือน และอาจลาต่อได้อีก 60 วันโดยไม่ได้รับเงินเดือนส่วนที่ลาต่อ หรือมีสิทธิลาพักงานเพื่อให้นมลูกได้วันละหนึ่งชั่วโมงครึ่ง สถานประกอบการต่างๆ สนับสนุนการให้นมแม่ด้วยการจัดมุมนมแม่ให้เป็นสัดส่วน ไปจนถึงมีหลักเกณฑ์ทางการตลาดห้ามโฆษณานมผงหรืออาหารสำหรับทารกแรกเกิดถึง 2 ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพราะปัญหาสุขภาพของเด็กไทยเป็นปัญหาระดับชาติ และการสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนอายุ 6 เดือน เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่องค์การอนามัยโลกยอมรับแล้วว่าได้ผล ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสังคมไทยของเราแล้วว่าให้ความสำคัญอย่างจริงจังหรือไม่ เพื่ออนาคตของเด็กไทยของเรา

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ