รณรงค์ ‘เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง’

รณรงค์ ‘เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง’ thaihealth


          ​ยูนิเซฟจับมือภาครัฐ ร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก


          องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” #ENDviolence เพื่อให้พ่อแม่เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการเลี้ยงลูก โดยให้เลิกใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตี การบิดหู การหยิก การเขกหัว หรือแม้แต่การใช้อารมณ์ ดุด่า ตะคอก พูดจาเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น รวมถึงการขู่ว่าจะไม่รัก โดยชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความรุนแรงต่อเด็ก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางร่างกายและสุขภาพจิตของเด็ก และในระยะยาวอาจทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกได้


          โครงการ “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ หยุดใช้ความรุนแรง” นี้ เชิญชวนให้พ่อแม่หันมาเลือกใช้วิธีใหม่ๆ ในการเลี้ยงลูกโดยเสริมสร้างวินัยเชิงบวกแทน  พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและการเลี้ยงลูกถูกวิธี ได้ที่  www.endviolencethailand.org


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ