รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอลล์” ช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่มา : กรมควบคุมโรค


รณรงค์


แฟ้มภาพ


               เดินหน้าโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” หวังลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  เผยผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา พบผู้ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด 57.07%  ในกลุ่มนี้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ถึง 44.32%


               นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมากหากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2554 นับระยะเวลาเกือบ 10 ปีมาแล้วที่ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนแต่ละปีสูงกว่า 20,000 คน (จากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน) เฉลี่ยผู้เสียชีวิต 55 คนต่อวัน และหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ การเมาแล้วขับ


               จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2562) พบว่า การดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 38.4 ของอุบัติเหตุทั้งหมด เสียชีวิต 559 ราย ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 7,020 ราย  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นอย่างมาก โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและแก้ปัญหาร่วมกัน และเน้น “ไม่ใช่เมาไม่ขับ แต่ต้องดื่มไม่ขับ ไม่ว่าดื่มมากหรือน้อยต้องไม่ขับ เมาแล้วขับไม่ใช่เพียงพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต แต่ต้องหาช่องทางดำเนินคดีให้หนักขึ้น”  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง


               กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กระทรวงคมนาคม เพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ และเหตุนั้นมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตทุกราย ตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมพฤติกรรมนักดื่มแล้วขับ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มแล้วขับ             


               อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ง่วงไม่ขับ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ท่านปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักยานยนต์ที่ถือว่าเป็น “นักขับมือใหม่” ที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ

Shares:
QR Code :
QR Code