รณรงค์ไม่ขายเหล้าวันพระใหญ่

สธ.รณรงค์ไม่ขายเหล้าวันพระใหญ่ ฝ่าฝืนติดคุก 6 เดือนปรับ 1 หมื่นบ.

วันพระใหญ่ งดขาย งดดื่ม

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์วันพระใหญ่ไม่ขายเหล้าเบียร์ ที่จัดขึ้น ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีรถไฟหัวลำโพงทราบถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ทั้งวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยวันมาฆบูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ กฎหมายฉบับนี้จะเริ่มมีการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้ไปจนถึงเวลา 24.00 น.ของวันพรุ่งนี้ หากตรวจสอบพบใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทันที โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้แม้จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการ แต่ก็ยังพบพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุราถึง 14.9 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ดื่มประจำถึงร้อยละ 20.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีเพียงร้อยละ 18.5 เท่านั้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code