รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ เนื่องในวันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก

วันที่ 27 พ.ย. 2565 ณ ลานกิจกรรม Outdoor Lido Connect มูลนิธิแพธทูเฮล์ ร่วมกับบริษัท Cool kids Thailand และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “Lovecare Fair Play : Share your Responsibility Use Lovecare Condoms” เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม รณรงค์ให้การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติ เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=317103

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ