รณรงค์เด็กสวมหมวกนิรภัย

จ.สุรินทร์รณรงค์เด็กสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่าในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อุบัติเหตุจากสาเหตุขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จังหวัดสุรินทร์จึงกำหนดแผนเร่งด่วน ในการดำเนินโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย และขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฏหมายกำหนด

นอกจากนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชน โดยเฉพาะวิทยุหลักและวิทยุชมชนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานประกาศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนต่อไป

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code