รณรงค์เด็กดื่มนม 2 แก้ว/วัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


รณรงค์เด็กดื่มนม 2 แก้ว/วัน thaihealth

แฟ้มภาพ


กรมอนามัยรณรงค์เด็กดื่มนม 2 แก้ว/วัน  ตั้งเป้าปี 60 เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน ร้อยละ 66  ขณะที่ปี 64 เด็กอายุ 12 ปี เพศชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 154 ซม. เพศหญิง 155 ซม.


นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมเด็กไทยยุคใหม่เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วนผอมเตี้ยว่า ปีนี้กรมอนามัยได้รณรงค์ให้เด็กวัยเรียนดื่มนมจืดให้ได้วันละ 400 มิลลิลิตร (มล.) หรือ 2 แก้วทุกวัน โดยดื่มที่โรงเรียน 1 แก้ว ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้สนับสนุนนมในวันเปิดเรียนและปิดภาคเรียน จำนวน 260 ถุง/กล่อง และอีก 1 แก้ว และขอความร่วมมือผู้ปกครองจัดให้เด็กดื่มนมเพิ่มเติมที่บ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยโดยสถาบันประวัติศาสตร์สังคมนานาชาติ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี 2555 ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องการดื่มนมที่มีผลต่อความสูงของเด็กวัยเรียนใน 7 ประเทศ ระบุว่า ดื่มนมวันละ 245 มล. ร่วมกับกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย ทำให้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 0.4 เซนติเมตร (ซม.) ต่อปี


นพ.ณัฐพร กล่าวอีกว่า ช่วงเวลาทองที่เด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ในเด็กหญิงเริ่มในช่วง 9-10 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 12 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 16-18 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่ ส่วนเด็กชายจะเริ่มในช่วง 10-12 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 14 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 18-20 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่ และการเจริญเติบโตของกระดูก โดยเฉพาะกระดูกกลุ่ม long bone และการปิดของบริเวณ growth plate การที่เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะกระตุ้นให้มีการหลั่งของ growth hormone และ growth factor รวมทั้งการกระตุ้นโดยตรงต่อกระดูกทำให้เพิ่มการสร้างกระดูกมากขึ้น ดังนั้นต้องส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน ร่วมกับการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับวัย ครบ 5 หมู่


"ตั้งเป้าว่าปี 2560 เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน ร้อยละ 66 ปี 2564 เด็กอายุ 12 ปี เพศชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 154 ซม. เพศหญิง 155 ซม. และปี 2579 เพศชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 163 ซม. และเพศหญิง 164 ซม." นพ.ณัฐพรกล่าว


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ