รณรงค์ห้าม​ขายห้ามดื่​มแอลกอฮอล์ ในงานพืชสว​นโลก

ภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ พร้อมใจรณรงค์ห้ามสูบ ห้ามดื่ม ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

รณรงค์ห้าม​ขายห้ามดื่​มแอลกอฮอล์ ในงานพืชสว​นโลก

เครือข่ายแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ามอบป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ และห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ติดในงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมี นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายไมตรี เยาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้คำแนะนำเลิกเหล้า-บุหรี่และพิษภัยของมัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเที่ยว ที่เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เที่ยวชมงานได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ