รณรงค์วันหืดโลก ลดป่วยตาย 3 คนต่อวัน

สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหืด รวมตัวกันมากเป็นประวัติการณ์ เพื่อร่วมจัดการประชุมวิชาการ national asthma meeting ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ ซึ่งตรงกับวันหืดโลก ประกอบด้วย สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศ ไทย ร่วมกับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยจะร่วมกันตั้งเป้าหมายลดการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคหืดให้เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยคาดว่า ปี 2568 จะมีจำนวนผู้ป่วยโรคหืดเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านคน สำหรับในประเทศไทย มีผู้ป่วยโรคหืดประมาณ 3 ล้านคน และมี ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปีละ 1,500 คน เฉลี่ยถึง 3 คนต่อวัน โดยร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตดังกล่าวสามารถป้องกันได้

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย บอกว่า วิถีชีวิตประจำวันของคนเมืองที่เร่งรีบทำให้มีอัตราเสี่ยงเป็นโรคหืดเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ฝุ่นละออง ความสะอาดของสถานที่อยู่อาศัย การให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพที่น้อยลง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหืดรองจากสาเหตุจากพันธุกรรม ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคหืดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว มีผู้ป่วยถึงแสนกว่ารายที่ต้องเข้ารับการรักษาในร.พ. เนื่องจากการหอบรุนแรงฉับพลัน และมีผู้ป่วยจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนที่ต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินเนื่องจากอาการหอบ รวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหืดเป็นจำนวนมาก เฉลี่ย 3 คนต่อวัน ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตก่อนที่จะถึงร.พ.ทั้งสิ้น

ผู้ป่วยโรคหืดมักมีปัญหาเรื่องการนอนเพราะต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆ เนื่องจากอาการหอบ ทำให้สุขภาพแย่ลงและมีผลกระทบไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ หน้าที่การงาน การเรียน และยังถูกจำกัดในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย กระทบต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศโดยตรง

ผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและร่วมส่งผลงานเข้าประกวดงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ทุกหัวข้อที่เกี่ยวกับโรคหืด จะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนฟรี

สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ คุณวัชรภูมิ ลิ้มทองเจริญ สำนักงานสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย โทร. 0-2278-3200

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code