รณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก บขส.


รณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” thaihealth


มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด สสส. และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงภัยอันตรายจากการเมาแล้วขับ


นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัทขนส่งจำกัด สสส. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าทางกระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่ต้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน จึงได้ให้พนักงานที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ขับขี่รถ บขส. รถ ขสมก. และรถร่วม ซึ่งจะตรวจเข้มในเรื่องการดื่มสุรา การขับรถเร็ว และการโทรแล้วขับ โดยเฉพาะรถสาธารณะ แอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัม หากตรวจพบจะมีการลงโทษสถานหนัก


นายไพรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะนั้น เป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการขับขี่รถที่สูงกว่าผู้ขับขี่รถทั่วไป และการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยถือว่าผิดกฎหมายขนส่ง ซึ่งจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่สถิติอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีคนไทยเสียชีวิตทั้งสิ้น 478 คน บาดเจ็บ 4,128 คน สาเหตุหลักเกิดจากการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ง่วงแล้วขับ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกกันน็อค และฝ่าฝืนสัญญาณไฟ เป็นต้น


นอกจากนี้ บรรยากาศภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ พร้อมแจกสติ๊กเกอร์ แผ่นพับ คู่มือการเดินทางปีใหม่อย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเสวนา ฉลองปีใหม่อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุ โดยมีผู้ที่เคยผ่านการเมาแล้วขับ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Shares:
QR Code :
QR Code