รณรงค์ลดการกินเค็ม

สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี ชวนประชาชนร่วมรณรงค์ลดการกินเค็ม เสี่ยง โรคไต เนื่องในวันไตโลก 14 มีนาคม

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 เป็นวันไตโลก ซึ่งกรมอนามัย ได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายลดการกินเค็ม และหน่วยงานต่างๆ จัดสัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม 11 – 17 มีนาคม 2556 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และป้องกันโรคอย่างเหมาะสม

จากสถิติปี 2554 พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4 หรือ 7.6 ล้านคน โรคหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 1.4 หรือ 7 แสน 5 หมื่นคน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ร้อยละ 1.1 หรือ 5 แสนคน โรคกลุ่มนี้เกิดจากพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกต้อง กินอาหารรสเค็มจัด และยังได้รับโซเดียมจากการกินอาหารในแต่ละมื้อโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมักอยู่ในอาหารแปรรูป โดยเฉพาะจากเครื่องปรุงรส ซึ่งนิยมกันมาก ได้แก่ น้ำปลา ซีอิ้วขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรม จากการสำรวจ พบว่า คนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมสูงเกินที่แนะนำ 2 เท่า หรือโซเดียม 4,200 มิลลิกรัมต่อวัน การรับประทานอาหารรสเค็มจัด จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูง เพิ่มการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ และยังมีผลเสียต่อไตโดยตรง ทำให้หัวใจทำงานหนักก่อให้เกิดภาวะหัวใจวาย และความดันโลหิตสูง ความดันในสมองเพิ่มขึ้น มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

นายแพทย์วรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้ หากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง โดยลดการบริโภคอาหารรสเค็มลงครึ่งหนึ่ง ลดการเติมเครื่องปรุงรส ลดการกินอาหาร แปรรูป เช่น ไส้กรอก ไข่เค็ม ปลาเค็ม น้ำบูดู ผักดอง เต้าหู้ยี้ หรือขนมกรุบกรอบเพราะมีโซเดียมสูง หลีกเลี่ยงอาหารจานด่วน อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียม ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อ หนึ่งหน่วยบริโภค ในแต่ละวัน ไม่ควร กินเกลือเกิน วันละ 1 ช้อนชา และเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ควรลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ให้มากขึ้น รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code