รณรงค์ร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้วัตถุดิบปลอดภัย

/data/content/24599/cms/e_ehikmosv3489.jpg


         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวหลายรายไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อนสารอันตรายมาใช้จำหน่ายให้ผู้บริโภค


          จ.กาญจนบุรี รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อนสารอันตรายมาใช้จำหน่ายให้ผู้บริโภค เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวมีการใช้สารกันเสีย ชนิดเบนโซอิกเกินค่ามาตรฐาน ผักมีการปนเปื้อนสารเคมี กำจัดศัตรูพืช พริกป่น และถั่วลิสงมีเชื้อรา ประกอบกับการ ใช้อุปกรณ์และภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ไม่มี คุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อหากใช้งานในอุณหภูมิสูงจะมีสารตะกั่วออกมาปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งสารพิษดังกล่าว หากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายในที่สุด


          การรณรงค์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นผลมาจากรายงานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวหลายรายไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทางผู้ว่าราชการจังหวัด จึงออกมาตรการเข้มหากตรวจพบว่า ร้านใดไม่สะอาดจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงการเลือกรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวในหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือร้านค้า ทั่วไป ที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ บนพื้นฐาน ความปลอดภัยของทุกชีวิต


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code