รณรงค์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง

featured

วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ลานกิจกรรมเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงานรณรงค์รับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง” จัดโดย สสส. ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2G2VYSy

Shares:
QR Code :
QR Code