รณรงค์รับมือปีใหม่ ชูแคมเปญ“บนรถไฟและสถานีปลอดบุหรี่และสุรา”

featured

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม เวลา10.30 น.ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พันตำรวจเอกสุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ชูแนวคิด“บนรถไฟและสถานี ปลอดบุหรี่และสุรา” ทั้งนี้ในงานมีการจำลองสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง และผิดกฎหมายบนรถไฟ จากนั้นเดินรณรงค์แจกสื่อและติดสติกเกอร์ ข้อความ “บนรถไฟและสถานี ปลอดบุหรี่และสุรา” บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง และขบวนบนรถไฟ กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อต้องการสื่อสารกับพ่อค้าแม้ค้า นักท่องเที่ยว ผู้มาใช้บริการรถไฟ และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากบุหรี่และสุรา อีกทั้งต้องการสร้างความตระหนักต่อพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยรถไฟ ที่สำคัญคือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามขาย ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟและสถานี รวมถึงห้ามขายห้ามดื่มสุราบนรถไฟและสถานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/tUV2Ia

Shares:
QR Code :
QR Code