รณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


รณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด thaihealth


สสม. ร่วมกับ กอจ. จัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่เพื่อรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด จำนวน 7 มัสยิดในจังหวัดสระบุรี


วันที่ 14 ส.ค. 59  ณ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี (กอจ.) คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี จัดโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด จำนวน 7 มัสยิดในจังหวัดสระบุรี คือ มัสยิดมะบาดุลบารี อ.เมือง ,มัสยิดฮิดายะตุสซอลีฮีน อ.หนองแค ,มัสยิดยะบั้ลเราะห์มะฮ์ อ.มวกเหล็ก ,มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน อ.หนองแค ,มัสยิดเฟาซุลมู่ฮาญีรีน อ.วิหารแดง,มัสยิดอัลอิสลาม อ.บ้านหมอ,มัสยิดนูรุ้ลฮูดา อ.แก่งคอย


รณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด thaihealthโดยมีการให้ความรู้เรื่องกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 และเพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รวมถึงมีการให้คำแนะนำและแนวทางในการเยียวยารักษาแก่ผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ โดยร่วมกับทางคลินิกฟ้าใสของจังหวัดสระบุรี


พิธีเปิดงานโดยนายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรีเป็น พร้อมมอบประกาศนียบัตรมัสยิดปลอดบุหรี่ หนังสือคุตบะห์ลา คอมร์และป้ายรณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่ให้แก่อิหม่ามทั้ง 7 มัสยิด โดย ดร.เสน่ห์ พงษ์สว่าง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน 


ภายในงานมีการบรรยายวิชาการโดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและ อ.ชัช หะซาเล็ม กรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายวิชาการเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการแพทย์และด้านศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 100 กว่าคน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ