รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

ความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 ณ รร. อมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355405

Shares:
QR Code :
QR Code