รณรงค์ปชช.ตื่นตัว ‘ซึมเศร้า เราคุยกันได้’

ที่มา : มติชนออนไลน์


รณรงค์ปชช.ตื่นตัว 'ซึมเศร้า เราคุยกันได้' thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิต รณรงค์ประชาชนตื่นตัว 'ซึมเศร้า เราคุยกันได้'


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา ในปีนี้ รณรงค์ภายใต้หัวข้อ“Depression : Let’s Talkซึมเศร้า…เราคุยกันได้”โดยกล่าวว่า โรคซึมเศร้า เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพประชากรทั่วโลกมากกว่า300ล้านคน สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคนี้1.5ล้านคน อย่างไรก็ตาม ซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญ และมาตรการหนึ่งที่ภาคประชาสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ ร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อลดอคติและตราบาป และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาทางจิตเวช เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะซึมเศร้าและอาการของโรคและรู้วิธีพื้นฐานในการรับมือและให้ความช่วยเหลือ


          น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวต่อว่า ในจำนวนผู้ป่วย1.5 ล้านคน พบว่า เข้าถึงบริการเพียงครึ่ง สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากการขาดความตระหนัก คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ประกอบกับ ผู้มีภาวะเช่นนี้มักถูกมองว่า เป็นคนอ่อนแอ เสแสร้ง หรือแกล้งทำ ทั้งๆ ที่ภาวะนี้มีความเสี่ยง หากปล่อยทิ้งไว้ นำไปสู่การทำร้ายตัวเองได้กรมสุขภาพจิตจึงมีทศวรรษแห่งการรณรงค์ เรื่องภาวะซึมเศร้า เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม ให้มองว่า ภาวะซึมเศร้า ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย หรือต้องหลบหลีกหนีหน้า สามารถพูดคุยกันได้ หากคนใกล้ชิดได้สังเกต และให้ความสนใจ สามารถดูแลและให้การช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ ยังดำเนินงานเชิงรุก ด้วยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการลงเยี่ยมบ้าน สังเกตแต่ละครัวเรือนว่ามีใครมีภาวะซึมเศร้าบ้างหรือไม่ การดำเนินงานเช่นนี้ จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงทีและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น


          “การช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะซึมเศร้า สามารถใช้หลัก 3 ส.ได้แก่สอดส่องมองหา(Look)จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น พูดน้อยลง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมเมื่อพบแล้วต้องการใส่ใจรับฟัง(Listen)โดยมีการพูดคุยหรือสัมผัส โอบกอด เพื่อให้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง สร้างความผ่อนคลาย ให้ได้ระบายให้ฟัง การช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถช่วยให้ผ่อนคลายได้มากทีเดียวแต่เมื่อพบว่ามีภาวะซึมเศร้า คนในครอบครัวรู้สึกเกินกำลังให้รีบส่งต่อเชื่อมโยง(Link)พบจิตแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว จึงต้องเข้าใจธรรมชาติของภาวะซึมเศร้า อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยต้องเผชิญเพียงลำพัง ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการปรึกษาได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง” อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว


          ด้าน นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 10.30-18.30 น.ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง กรมสุขภาพจิต สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และดารานักแสดง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ ซึมเศร้า…เราคุยได้ ประตูลับ“ใครคิดว่าบ้า เชิญให้ ศรีธัญญาพิสูจน์”การประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้า เซียมซีความสุข อาหารสร้างสุข การสร้างสุขด้วยสติบำบัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ป่วยจิตเวช ตลอดจน การบริจาคและทำบุญร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นต้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code