รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง เปิดโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง เต้านม "สู้เพื่อเต้า" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หวังจุดประกายให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและสตรีทั่วโลก


ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง เต้านม "สู้เพื่อเต้า" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังจัดขึ้น


สำหรับโครงการสู้เพื่อเต้านั้น เกิดจากความตั้งใจของโรงพยาบาลที่ต้องการจะจุดประกายให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและสตรีทั่วโลก และประเทศไทยยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้หญิงในพื้นที่ จ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม


โครงการดังกล่าว จัดต่อเนื่องเป็นปี ที่ 2 ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 62 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม ด้วยการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมถึงมีประวัติเคยเป็นมะเร็ง เต้านม มะเร็งรังไข่ และบุคคลในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งเต้านม เป็นต้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ


การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้หญิง เพื่อป้องกันตนเองในเบื้องต้นเพราะหากตรวจพบในระยะแรกก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ นอกจากนี้ยังต้องควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม เช่น ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย งดสูบบุหรี่และใช้ฮอร์โมนเสริมในกรณีที่จำเป็น เพราะจากสถิติพบว่าคนที่ใช้ฮอร์โมนเสริมติดต่อกันเกิน 2 ปี จะเพิ่มอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ