รณรงค์คนไทยกินไข่ไก่

ที่มา : มติชน


รณรงค์คนไทยกินไข่ไก่ thaihealth


แฟ้มภาพ


IEC กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันไข่โลก เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการบริโภคไข่


กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นสพ.สมชวน รัตนมังคลา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์เนื่องในวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) "เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน"


นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการไข่ระหว่างประเทศ (International Egg Commission หรือ IEC) ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันไข่โลก เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการบริโภคไข่ ซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย


สำหรับในปีนี้ กรมอนามัยร่วมกับกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าไทย และคณะทำงานรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ จัดสัมมนาออนไลน์เนื่องในเทศกาลวันไข่โลก ปี 2563 (World Egg Day 2020) หัวข้อ "เด็กไทย เท่หุ่นดี กินไข่ทุกวัน" เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เด็กได้บริโภคไข่เพิ่มขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code