ย้ำ ‘ผู้ประกอบการตลาด – ผู้บริโภค’ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


ย้ำ ‘ผู้ประกอบการตลาด – ผู้บริโภค’ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดป้องกันโควิด-19 ส่วนประชาชนเมื่อต้องจับจ่ายสินค้าในตลาด ต้องสวมหน้ากากทุกครั้งและใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด พร้อมขอความร่วมมือคนไทยสวมหน้ากากให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวตรวจพบการระบาดและมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดสดเป็นจำนวนมาก จนทำให้บางตลาดต้องประกาศหยุดเพื่อเป็นการป้องกัน ซี่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมอนามัยขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดยังคงต้องคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1) กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด 2) สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3) จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4) รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด


5) ทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน 6) ล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี  7) พ่อค้าแม่ค้าเมื่อกลับบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน  8) จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เช่น เสียงตามสาย บอร์ดป้าย  เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และ 9) หมั่นสังเกตอาการผู้ปฏิบัติงานภายในตลาด หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที


สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาด ขอให้มีการบันทึกข้อมูลการเข้า–ออก หรือลงทะเบียนเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการ และเช็คเอาท์หลังจากใช้บริการทุกครั้ง


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสดยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ของกรมอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในตลาดสด ซึ่งขณะนี้มีตลาดประเมินตนเองแล้วจำนวน 1,278 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 1,520 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84.08


"สำหรับประชาชนที่จับจ่ายสินค้าในตลาดต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็นต้องไปจับจ่ายสินค้าในตลาดและใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ไม่ควรใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง ควรใช้ถุงมือ และหากไปสถานที่เสี่ยงหรือมีอาการไข้ ไอ จาม ไม่ควรไปใช้บริการตลาดหรือไปในที่ชุมชน   นอกจากนี้ ผู้ประกอบการตลาดต้องเข้มงวดการคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงให้ผู้สูงอายุและเด็ก ใช้บริการในตลาด ซึ่งจากข้อมูลผลสำรวจอนามัยโพลล่าสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน เมื่อไปตลาด พบว่า สวมหน้ากาก ร้อยละ 97.6 โดยสวมตลอดเวลา ร้อยละ 81.5 และสวมบางครั้ง ร้อยละ 16.1 จึงต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code