ย้ำสถาบันสอนนวดต้องขอรับรองหลักสูตรจากสบส.ก่อนเปิดสอน

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ย้ำสถาบันสอนนวดต้องขอรับรองหลักสูตรจากสบส.ก่อนเปิดสอน thaihealth


แฟ้มภาพ


 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) ย้ำสถาบันสอนนวดทุกแห่ง ต้องขอรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.ก่อนเปิดสอน หากเปิดสาขาหรือแฟรนไชส์ต้องขออนุมัติหลักสูตรใหม่ทุกครั้ง เผยตรวจพบว่าบางสถาบันมีการกระทำผิดระเบียบ/หลักเกณฑ์ ชี้การที่สถาบันทำผิดหลักเกณฑ์ทำให้ผู้เรียนจบไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้ ยืนยันกรม สบส.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้รับบริการ


นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพว่าได้ตรวจสอบสถาบันสอนนวดแห่งหนึ่งที่กรม สบส.ให้การรับรองหลักสูตรแล้ว แต่พบการทำผิดหลักเกณฑ์ คือมีการผลิตผู้เรียนในแต่ละรุ่นจำนวนมากผิดปกติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถาบันซึ่งเป็นศูนย์สาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในหลายจังหวัดได้เปิดการเรียนการสอนเองโดยที่ยังไม่ได้ขอรับรองหลักสูตรจากกรม สบส. อีกทั้งไม่ได้สอนครบรายวิชาที่กำหนด จะสอนเฉพาะภาคปฏิบัติเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ได้ผู้นวดที่ไม่มีคุณภาพ อันจะส่งผลเสียต่อผู้รับบริการ ประกอบกับเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบและข้อกำหนดทำให้ผู้ที่เรียนจบไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯได้ กรม สบส.จึงได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ให้แจ้งแก่ศูนย์สาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยฯในพื้นที่แล้วว่าให้ยุติการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป หากประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนอีก ต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรก่อน ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่กรม สบส.ให้การรับรองได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th โดยก่อนสมัครเรียนต้องดูชื่อสถาบัน สาขาที่ตั้ง และชื่อหลักสูตรให้ตรงกับที่กรม สบส.ให้การรับรอง และทางสถาบันเองก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้เรียน


ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า การที่สถาบันทำผิดหลักเกณฑ์ คือการเปิดสอนโดยไม่ขอรับรองหลักสูตร ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับใบวุฒิบัตรจากสถาบันนั้นๆไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนฯได้ นอกจากนี้กรมฯยังตรวจสอบพบว่ามีสถาบันสอนนวดแห่งหนึ่งมีผู้เรียนจบในแต่ละรุ่นจำนวนมากผิดปกติ อาจทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ และไม่มีการนำข้อมูลของผู้เรียนจบเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกรมฯซึ่งใช้ประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียน กรมฯจึงได้ทำหนังสือไปยังสถาบันดังกล่าวให้ทำการชี้แจงแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด


 “ ขอยืนยันว่ากรม สบส.ได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย และขอย้ำว่าการยื่นขอรับรองหลักสูตรและการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับทางกรม สบส.ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สำหรับผู้ให้บริการหรือพนักงานนวดที่ได้รับผลกระทบจากการที่สถาบันกระทำผิดหลักเกณฑ์ กรม สบส.จะพิจารณาหาแนวทางในการเยียวยาต่อไป” นายแพทย์ภัทรพล กล่าวทิ้งท้าย.

Shares:
QR Code :
QR Code