‘ย้อนรอยยามู’

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


'ย้อนรอยยามู' thaihealth


"ยามู" ในภาษามาลายู แปลว่า "ชมพู่" จึงเป็นที่มาของชื่อ ตำบลยามูในปัจจุบัน


จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า ชุมชนนี้มีชื่อว่า "ยามู" เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนในชุมชนมีต้นชมพู่อยู่เยอะมาก ซึ่งคำว่า "ยามู" ในภาษามาลายู แปลว่า "ชมพู่" จึงเป็นที่มาของชื่อ ตำบลยามูในปัจจุบัน


นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ ทั้ง 5 หนุ่ม-สาว จากโครงการย้อนรอยยามู ได้รับรู้ความเป็นมาชุมชนที่พวกเขาได้อาศัยอยู่ ทำให้นำไปสู่การค้นหาความรู้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ของชุมชนตนเองเพิ่มมากขึ้น เพียงเพราะคิดว่าเมื่อเราเป็นคนในชุมชน แต่ไม่รู้จักชุมชนตนเอง แล้วจะอธิบายเรื่องราวบ้านเกิดของเราให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร


ดังนั้น พวกเขาจึงลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดของตนเองด้วยการ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ฟื้นกลับมาในชุมชนอีกครั้ง เพราะหวังอยากที่จะเห็นเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักบ้านเกิดของตนเองอย่างแท้จริงรวมถึงเกิดความรัก หวงแหนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่คู่กับชุมชนในตำบลยามูตลอดไป โดย เยาวชนจากกลุ่มสุวรรณนำเที่ยว โครงการย้อนรอยยามู

Shares:
QR Code :
QR Code