‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth


เปิดโมเดลย่าโมสไตล์ลดปัญหาแม่วัยใส ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น


สสส.- สธ.เปิดโมเดลย่าโมสไตล์ลดปัญหาแม่วัยใส ท้องในวัยรุ่น ปัญหาโลกแตกเมื่อ Boy Meets Girl : Sex พาเพลิน แต่ละวันเมืองไทยมีเด็กที่เกิดจากแม่วัยใสถึง 286 คน เฉพาะเด็กวัยใสที่โคราชมีถึงวันละ 13 คน หรือ 58 คนต่อวัยรุ่นหญิงพันคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพลิกแฟ้ม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลยุทธ์จับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ 400 แห่ง : 400 โรงเรียน


‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth"ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เพราะความมุ่งมั่นของเราทุกคน"  นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อเตือนใจในฐานะเลขานุการและกรรมการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะกรรมการมี รมต.กระทรวงสาธารณสุข, การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศึกษาธิการ, มหาดไทย, แรงงาน, ปลัด กทม. ตัวแทนเยาวชนหญิงชายจากสภาเด็กและเยาวชน, ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ด้วยกลไกสำคัญภายใต้ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  กฎหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นครราชสีมา:ต้นแบบการจัดการและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นวันที่ 19-20 ก.ย. ที่ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมืองโคราช:เมืองผู้หญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ปราสาทหินพิมาย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ด่านเกวียน ศูนย์ลำตะคอง ท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา


จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในแดนอีสานใต้ที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน Boy Meets Girl : Sex พาเพลิน รักนี้ไม่มีวันลืม เมื่อไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย เพียงครั้งเดียวเด็กหญิงที่ยังไม่ทันจะเป็นนางสาวก็ท้อง ได้กลายเป็นแม่วัยใส มีสถิติเด็กผู้หญิงอายุเพียง 9 ขวบก็ท้องได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพร้อมจะเป็นแม่ครรภ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน Boy Meets Girl : Sex พาเพลิน รักนี้ไม่มีวันลืม เมื่อไม่ได้ใช้ถุงยาง‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealthอนามัย เพียงครั้งเดียวเด็กหญิงที่ยังไม่ทันจะเป็นนางสาวก็ท้อง ได้กลายเป็นแม่วัยใส มีสถิติเด็กผู้หญิงอายุเพียง 9 ขวบก็ท้องได้ ทั้งๆ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพร้อมจะเป็นแม่


สมชาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นช่วงวัยเรียนอย่างรุนแรง ในปี 2552 หญิงวัย 15-19 ปี มาคลอดถึงวันละ 13 คน หรือ 58 คนต่อวัยรุ่นหญิงพันคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่น่าเป็นห่วงก็คือ 80% ยังอยู่ในระบบการศึกษา ดังนั้นต้องมีการวางแผนทุกภาคส่วนด้วยการมองอนาคตร่วมกัน 10 ปี ปรับการทำงานจากพื้นที่นำร่องเป็นการทำงานครอบคลุมทั้งจังหวัด ภายใต้กลยุทธ์จับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับสถานบริการสุขภาพ 400 โรงเรียน : 400 โรงพยาบาล มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยประสานงาน ขณะนี้ปี 2559 หญิงอายุ 15-19 ปีที่มาคลอดบุตรลดลงเหลือ 48 คนต่อวัยรุ่นหญิงพันคน ซึ่งเกิดจากการบูรณาการของหน่วยงานหลัก สถานศึกษา สถานบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสส. ด้วยเป้าหมายที่จะช่วยกันลดอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีให้เหลือ 25 ต่อวัยรุ่นหญิงพันคน


"เด็กวัยรุ่นจับกลุ่มกัน วัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรมีจำนวนเยอะด้วยความไม่ประสีประสาที่จะใช้ถุงยางอนามัย มีโรงแรมม่านรูด เด็กผู้หญิงที่มาจากเมืองรอบนอกที่เป็นไข่ขาว เข้ามาเรียนในเมืองไข่แดงที่มีความแตกต่างในเรื่องความเจริญ นักเรียนส่วนหนึ่งเข้ามาเรียนในเมืองเช้าไปเย็นกลับ พ่อแม่ต้องนำรถยนต์ไปรับลูกที่โรงเรียนในช่วงฝนตก ในยามปกติบางครั้งก็เลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ เด็กบางคนรอดหูรอดตาพ่อแม่ สร้างปัญหารักในวัยรุ่นเกิดขึ้นทุกจังหวัด จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระดมทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนงานระยะยาว 10-20 ปี" สมชาย วิเชียรฉันท์ กล่าว


‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealthนพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กล่าวว่า พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2559 มีผลบังคับใช้ 120 วัน ในวันที่ 29 ก.ค. 2559 เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงต้องสร้างกลไกในการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเอง ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาควรจัดการสอนเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมกับวัยพัฒนาครูผู้สอน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือคุ้มครองวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้เรียนต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม มีระบบส่งต่อไปยังบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคม หน่วยงานสวัสดิการสังคมฝึกอาชีพและจัดหางานให้แก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ จัดหาครอบครัวทดแทนให้วัยรุ่นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้เอง สร้างแกน‘ย่าโมสไตล์’ ต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealthนำเยาวชนระดับจังหวัดและอำเภอในการเฝ้าระวังปัญหา สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว


ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลืองกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สถิติการคลอดบุตรของแม่วัยใสในเมืองไทย ปี 2558 พบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มาคลอดบุตร 104,289 คน แต่ละวันมีเด็กที่เกิดจากแม่วัยใสถึง 286 คน สสส.สนับสนุนกลไกการทำงานร่วมกับภาคส่วนหลักใน 20 จังหวัด โดยใช้กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษที่องค์การอนามัยโลกยกย่องให้เป็นโมเดลความสำเร็จ ในการทำงานเรื่องนี้ ร่วมกับบทเรียนในเมืองไทย พัฒนา 9 ภารกิจเป็นแนวทางขับเคลื่อน ด้วยการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย การจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและมีความยืดหยุ่นที่จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายและไว้วางใจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ