“ยูเอ็น”ห่วงวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ไม่พร้อม

/data/content/25703/cms/e_dehpsuwxz569.jpg


          17 องค์กรด้านสุขภาพ ร่วมประชุมระดับชาติในหัวข้อสุขภาวะทางเพศ มุ่งเน้นภาวะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อระดมสมองแก้ไขปัญหา หลังพบอัตราแม่วัยรุ่นไทยสูงเป็นอันดับ 5 ในอาเซียน และเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าใน 10 ปีที่ผ่านมา


          ที่ประชุมได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย อายุ 10-14 ปี พบว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และไทยมีอัตราแม่วัยรุ่นสูงเป็นอันดับ 5 ในอาเซียน รองจากกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ลาว โดยทุก 2 ชั่วโมง มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูก 1 คน


          ข้อมูลสถิตินี้ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะไทยมีการพัฒนาด้านการศึกษา ข่าวสาร และเศรษฐกิจ จึงชี้ว่าสังคมไทยควรเปิดกว้างในการพูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่สั่งหรือห้าม แต่ควรอธิบายบนข้อเท็จจริงและรับฟังเด็กมากขึ้น อีกทั้งย้ำว่าเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สังคมไม่ควรซ้ำเติม แต่ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลครรภ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ เพื่อให้พวกเขายังมีอนาคตที่สดใส


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ครอบครัวข่าว 3


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code