ยุทธศาสตร์การจัดการขยะ หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ จังหวัดนครพนม

บทเรียนโมเดลต้นแบบสำหรับการขยายผลหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (NODE FLAGSHIP) จังหวัดนครพนม ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการขยะ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ