ยืนยัน ปลานิลไทยปลอดภัย ไร้โรค บริโภคได้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ยืนยัน ปลานิลไทยปลอดภัย ไร้โรค บริโภคได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมประมง ยืนยัน ปลานิลไทยปลอดภัย ไร้โรค บริโภคได้ พร้อมย้ำการปรับปรุงพันธุ์ไม่เกี่ยวกับการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMOs แต่อย่างใด


          นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับปลานิลซึ่งไม่ถูกต้อง โดยอ้างการเพาะเลี้ยงปลานิลมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ทำลายธรรมชาติ มีปริมาณไขมันที่ไม่ดีในปริมาณสูง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งมีการดัดแปลงตัดแต่งพันธุกรรมจนกลายเป็นปลานิล GMO จึงสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปลานิลทั้งระบบของประเทศไทย โดยระบุว่าปลานิลเป็นปลาที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงจัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50 ตัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 และทรงให้กรมประมงนำไปขยายพันธุ์และพัฒนา ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMOs แต่อย่างใด ซึ่งกรมประมง ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) กรมประมงมีการผลักดันให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงมีการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) มีระบบบริหารจัดการฟาร์มเพื่อยกระดับการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล มีมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 ซึ่งปลานิลเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นปลาน้ำจืดที่มีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย


          ทั้งนี้ในปี 2559 มีปริมาณผลผลิตปลานิลจากการเพาะเลี้ยง 176,463 ตัน มีการส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์กว่า 7,975 ตัน คิดเป็นมูลค่า 598.5 ล้านบาท นับว่ามีศักยภาพในการแข่งขันทั้งด้าน การผลิต การแปรรูป และการส่งออกสูงกว่าผู้ส่งออกรายอื่นๆ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ