ยาง…ยืดชีวิตพิชิตโรค การบริหารกล้ามเนื้อลำตัว

 

กล้ามเนื้อมีหน้าที่ออกแรงเคลื่อนไหวร่างกาย การบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และมีสุขภาพดี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดท่าทางให้ถูกต้อง

หาคำตอบไปพร้อมกันกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code