ยัน 5 ปีมีวัคซีนไข้เลือดออก ทุกสายพันธุ์

สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกยังคงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค


ยัน 5 ปีมีวัคซีนไข้เลือดออก ทุกสายพันธุ์ thaihealth


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาวัคซีนมาตั้งแต่ปี 2552 แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกำลังผลิตในภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบสิทธิในการผลิตภาคอุสาหกรรมให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น


ทั้งนี้ สำหรับวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เมื่อฉีดเข้าไปแล้วไม่ได้ก่อโรค แต่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกัน ขณะนี้ผ่านการทดลองในลิงแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเดงกี่ได้ 100% ในทุกสายพันธุ์ ภายในเข็มเดียว โดยคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 14-28 วัน และมีภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ 5-10 ปี


นพ.สุธีกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยในคน เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรกจะทดลองในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มตัวอย่าง 20-50 คน ใช้เวลา 1 ปี เฟสที่ 2 ทดลองฉีดในคนไทย เพราะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาตลอด โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100-400 คน ใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี และเฟสที่ 3 ดำเนินการในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 5,000 คนขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จึงคาดว่าน่าเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า แม้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกยังคงมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 พฤศจิกายน 2558 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 107,564 ราย เสียชีวิต 106 ราย ร้อยละ 28.42 ผู้ป่วยจะเป็นในกลุ่มอายุ 15-24 ปี


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ


 

Shares:
QR Code :
QR Code