ยะลา คัดกรองโรคหัดในนักเรียน

ที่มา :  เดลินิวส์


ยะลา  คัดกรองโรคหัดในนักเรียน thaihealth


แฟ้มภาพ


ครูและผู้บริหารร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.  เพื่อทำการคัดกรองนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหัด ที่กำลังระบาดหนักในจังหวัดยะลา อยู่ในขณะนี้ หากพบนักเรียนต้องสงสัยป่วยเป็นหัด ให้กลับบ้านทันที เพื่อให้ผู้ปกครองเฝ้า ดูอาการ โดยเฉพาะเด็กที่ไม่เคยรับวัคซีนให้ เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนทุกคน


สำหรับที่โรงเรียนบ้านลากอ หมู่ 7 ต.ยะหา อ.ยะลา นายอาแซ  กาเซ็ง หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ได้นำ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลากอ ไปตรวจสอบคัดกรองนักเรียนที่เดินทางมาเรียนหนังสือในช่วงเพิ่งเปิดภาคเรียน โดยร่วมกับ นายกฤษดา โรจนภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูทุกคน ให้เฝ้าระวังตรวจสอบนักเรียนทุกคนว่า มีใครต้องสงสัยป่วยเป็นโรคหัดบ้าง เน้นเด็กนักเรียนในระดับอนุบาล ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีเด็กต้องสงสัยเนื่องจากมีอาการตัวร้อน จำนวน 7 คน ตรวจสอบคัดกรองแล้ว เหลือ 4 คน ที่มีอาการต้องสงสัย ให้ผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้าน พร้อมกับให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากอาการตัวร้อนอย่างไม่หายให้รีบมารักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีไข้จากโรคหัดแพร่ระบาดภายในโรงเรียนได้


นายกฤษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลากอ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ทางหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ได้มีการพูดคุยมาก่อนเปิดภาคเรียนแล้ว เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายของโรคหัดในสถานศึกษา ได้คัดกรองเด็กในวันเปิดภาคเรียน โดยได้ช่วยกันคัดกรอง และให้การช่วยเหลือนักเรียนในการตรวจสอบสุขภาพตั้งแต่เช้าก่อนที่จะเข้ามาในโรงเรียน พบว่าในโรงเรียนมีเด็กเป็นไข้อยู่จำนวน 7 ราย ตรวจสอบแล้วเด็กทุกคนได้ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว จึงให้กลับบ้านไปเฝ้าระวังอาการ เฉพาะที่เห็นว่ามีอาการไข้สูงเท่านั้น จำนวน 4 ราย


นางนูรีฮัน เจ๊ะแต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นางกรรณิการ์ เหละดุหวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลากอ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณหน้าโรงเรียนตั้งแต่เช้า เพื่อคัดกรองเด็กที่ต้องสงสัยว่าจะป่วยเป็น โรคหัด ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ามีเด็กต้องสงสัย จึงได้ให้ผู้ปกครองนำตัวกลับบ้านเพื่อ เฝ้าดูแลอาการ นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ มาทำความเข้าใจกับเด็ก ๆ ในโรงเรียน ตลอดจนครูเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการป้องกันโรค หัด เมื่อมีเด็กมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ๆ ตลอดจนให้เด็ก ๆ นำใบปลิวที่แจกให้ไปให้ผู้ปกครองได้อ่าน เพื่อได้เข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดด้วย


สำหรับอำเภอยะหา นั้น มีผู้ป่วยตั้งแต่ ม.ค.-29 ต.ค. 61 มีตัวเลขผู้ป่วย จำนวน 285 ราย ถือเป็นอำเภอที่มีผู้ป่วยมากที่สุดของ จ.ยะลา แต่ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตแต่อย่างใด


อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยรับการฉีดวัคซีน เมื่ออายุ 9-12 เดือน ฉีดเพียงครั้งเดียวสามารถป้องกันได้ตลอดไป วัคซีนมีทั้งชนิดเดี่ยว และรวมกับหัดเยอรมันและคางทูม (MMR) ขอรับการฉีดได้ที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลทั่วไป

Shares:
QR Code :
QR Code