ยะลาเร่งป้องกันโรคหัดของผู้ป่วยไปยังผู้สัมผัส

ที่มา :  เดลินิวส์


สสจ.ยะลาเร่งป้องกันโรคหัดของผู้ป่วยไปยังผู้สัมผัส thaihealth


แฟ้มภาพ


สสจ.ยะลา ป้องกันการแพร่เชื้อโรคของผู้ป่วยไปยังผู้สัมผัส โดยมีการจำกัดพื้นที่เฉพาะ และให้วัคซีนกับผู้สัมผัสทุกรายอีกด้วย


นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูการรักษาผู้ป่วยโรคหัดและการจัดการป้องกันการแพร่เชื้อโรคของผู้ป่วยไปยังผู้สัมผัส (เจ้าหน้าที่พยาบาล, ผู้ปกครอง) ที่มาดูแลผู้ป่วย โดยมีการจำกัดพื้นที่เฉพาะ และให้วัคซีนกับผู้สัมผัสทุกรายอีกด้วย


นายแพทย์บรรยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา กล่าวว่า สาเหตุของการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.ยะลา เนื่องจากการฉีดวัคซีนค่อนข้างต่ำ ทำให้โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนสามารถเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันในห้องไอซียู มีผู้ป่วยอยู่ 3 ราย ในขณะเดียวกัน วัคซีนยังไม่เพียงพอด้วย อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อเพิ่ม เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือผู้สัมผัสได้รับวัคซีนทั้งหมด


ด้านนายแพทย์ชัยวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคหัดไปทั้งจังหวัด มีพบทุกพื้นที่ ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 890 ราย นับตั้งแต่เดือน ก.ย. จนถึงปัจจุบัน ปกตินั้น โรคหัดจะเสียชีวิตน้อย แต่ที่จังหวัดยะลา มีผู้ป่วยเสียชีวิตไป 10 ราย กระจายตัวอยู่ใน 4 อำเภอของจังหวัดยะลา คือ อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา และอำเภอกาบัง ทุกรายล้วนแต่ไม่เคยได้รับวัคซีน และทุกรายอายุต่ำกว่า 3 ขวบ รวมทั้งทุกรายมีภาวะแทรกซ้อน มีปอดอักเสบ และมีภาวะขาดสารอาหารทุกรายด้วย ซึ่งการฉีดวัคซีนต้องได้ 95 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเสี่ยง จะทำให้ภูมิคุ้มกันในชุมชน จะทำให้ไม่มีการระบาดของโรคหัด แต่ปัจจุบันมีตัวเลขของการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code