ยอดเด็ก ป.5 – ม.2 เข้าบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูง 2 เท่า

 

กระทรวงสาธารณสุขเผย นร. ป.5 – ม.2 ติดยาเสพติดเพิ่มสูง 2 เท่า ระบุแนวโน้มแซงหน้ากลุ่มผู้ตกงาน เตือนเป็นเหยื่อผู้ค้า  ตั้งเป้าปี 56 บำบัดคนติดยาอีก 3 แสน

พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิตจะจัดโครงการพิราบอาสาต้านภัยยาเสพติดในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่ออบรมความรู้วิชาการด้านยาเสพติดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนบล็อกเกอร์ คอลัมนิสต์ คณาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการสื่อสารความรู้ต่อประชาชนให้เข้าใจเรื่องโรคสมองติดยาทราบแนวทางการช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ลดผู้เสพติดรายใหม่

ด้าน นพ.จิโรจน์ สินธวานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า ค่านิยมของการเสพยาเสพติดส่วนใหญ่คิดว่ามีผลทำให้เกิดความคึกคะนอง ทำงานได้มาก หรืออาจจะถูกโฆษณาให้หลงเชื่อว่าเมื่อเสพแล้วจะทำให้ผิวขาว รูปร่างผม หุ่นดี โดยไม่คำนึงผลเสียที่แท้จริงซึ่งทำลายสมอง ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในปี 2555 โดยจำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบกลุ่มผู้ทำอาชีพรับจ้างคิดเป็น 41.17% รองลงมาเป็นกลุ่มคนว่างงาน 17.41% เกษตรกร 16.81% และกลุ่มเยาวชน 9.12% ที่พบได้ตั้งแต่อายุ 18-29 ปี และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มผู้ว่างงาน

นพ.จิโรจน์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณ 1.2 ล้านคน คาดว่าปี 2556 จะเพิ่มไปเป็นประมาณ 1.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนของผู้เสพรายใหม่ถึง 70% เป็นผู้เสพรายเก่า 30% ทั้งนี้ ปี 2555 สามารถบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยากว่า 5 แสนคน แต่ที่น่าห่วงคือ กลุ่มเยาวชน ป.5 ป.6 ม.1 และ ม.2 ซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ค้า โดยตัวเลขในช่วง 3-4 ปี พบว่ามีการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากประมาณ 500 คนเป็น 1,000 คน ซึ่งถือเป็นวิกฤติที่ต้องเร่งหาทางแก้ไข 

นพ.วิโรจน์ วีระชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ กล่าวว่า ผู้เข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นผู้เสพยาบ้า 70% รองลงมาคือติดสุรา 20% ที่เหลือเป็นสารเสพติดอื่นๆเช่น ยาไอซ์ ทั้งนี้ จากผลการบำบัดรักษาที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ติดยาเสพติดประมาณ 5-10% ที่ไม่สามารถเลิกได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 มีเป้าหมายการบำบัดรักษาคนที่ติดยาเสพติดอีก 3 แสนคน และติดตามผลอีก 7 แสนคน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code