ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกนมโรงเรียน

ที่มา : แนวหน้า


ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกนมโรงเรียน thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ว่าฯกทม.เร่งดำเนินการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกนมโรงเรียนให้ทันเปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561 นี้


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2561 ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง ถึงนโยบายลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการนมโรงเรียนว่า ให้สำนักการศึกษาประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน หาวิธีการเปลี่ยนใช้บรรจุภัณฑ์อื่นแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นไปตามแนวนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้ขณะลงพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กำชับให้หามาตรการแก้ปัญหาและรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกลดปัญหาขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยผู้ว่าฯ ได้กำชับให้เร่งดำเนินการให้ทันเปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561 นี้ นมโรงเรียนกทม. ต้องไม่มีถุง


ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้ประสานไปยังคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมผู้ดำเนินการโครงการฯ ซึ่งเห็นชอบกับแนวคิดนี้ แต่ในหลักการมีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2552 กำหนดบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนเป็นถุงและกล่อง จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการโดยจะมีกรุงเทพมหานครร่วมด้วย พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ วิธีการจัดส่งนมโรงเรียนต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย การบรรจุและขนส่ง ต้องไม่มีการปนเปื้อน และอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการรักษานม ที่ 8 องศา ต้องไม่มีนมบูด โดยจะเร่งออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้เสร็จในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561


สำหรับนมโรงเรียนที่จัดส่งให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ให้นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนมถุงพลาสเจอร์ไรส์ ในแต่ละวันมีประมาณ 252,928 ถุง ในวันทำการเรียนการสอน 200 วันใน 1 ปี จะมีขยะถุงพลาสติกมากถึง 1,000 ตัน หากเปลี่ยนวิธีบรรจุไม่ใช้ถุงพลาสติก ก็จะลดการใช้ถุงไปวันละกว่า 3 แสนใบ ช่วยลดขยะถุงพลาสติกได้ปีละ 1,000 ตัน ซึ่งหากดำเนินการกับโรงเรียนกทม.ได้เป็นผลสำเร็จ ก็จะเป็นแนวทางขยายไปโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code