ยกเลิกประกาศสรรหาผู้รับจ้างจัดเวทีสานพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจฐานรากเสริมสุขภาวะในทุกมิติ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559

Shares:
QR Code :
QR Code