ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรื่องจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดทำต้นฉบับนิตยสาร ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2559 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

Shares:
QR Code :
QR Code