ยกเลิกประกาศขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 โครงการผลิตนิทรรศการ 15 ปี สสส. โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

Shares:
QR Code :
QR Code