ยกเครื่องหลักสูตรลูกเสือเพิ่มเติมทักษะชีวิต

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ยกเครื่องหลักสูตรลูกเสือเพิ่มเติมทักษะชีวิต thaihealth


ยกเครื่องหลักสูตรลูกเสือ เน้นเรื่องทักษะชีวิต เรื่องความปลอดภัยทางจราจร การป้องกันภัยทางน้ำ สุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว และอีกหลายเรื่องที่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในปัจจุบัน


ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมวางแผนครอบครัวได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือที่มีการเสริมเรื่องของทักษะชีวิตเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องลูกเสือ ทั้งในส่วนของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ รวมถึงเนตรนารี ซึ่งหลังจากตนได้เห็นเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความน่าสนใจ เพราะถือเป็นการปฏิรูปการเรียนการสอนลูกเสือ จึงมอบหมายให้คณะทำงานวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักสูตรลูกเสือเดิม ซึ่งถือกันว่าเป็นคัมภีร์ลูกเสือ เนื่องจากมีมาตั้งแต่ปี 2521 ซึ่งยังไม่เคยปรับปรุงเลย


“หลักสูตรที่มีการพัฒนาขึ้นมานี้จะเน้นเรื่องทักษะชีวิตต่าง ๆ ทั้งเรื่องความปลอดภัยทางจราจร การป้องกันภัยทางน้ำ สุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว และอีกหลายเรื่องที่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในปัจจุบัน โดยสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรของลูกเสือ แต่ที่ผมมองว่ายังขาดและควรจะมีเพิ่มเติมเข้าไป เช่น ทักษะการว่ายน้ำ เพราะเราต้องการฝึกให้ลูกเสือว่ายน้ำเป็นทุกคน เรื่องของการสังเกต การเป็นผู้นำ เป็นต้น ดังนั้น หากเป็นไปได้ก็อยากให้เติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วย และเมื่อการพัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้วจะขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำหลักสูตรนี้ไปใช้เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือต่อไป" ดร.ชัยยศ กล่าว


ดร.ชัยยศ กล่าวต่อว่า หากโรงเรียนนำหลักสูตรนี้ไปใช้ เชื่อว่าจะทำให้วิชาลูกเสือมีความสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นไปตามนโยบายของพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. ที่ต้องการให้ใช้วิชาลูกเสือปรับพฤติกรรมเด็กให้มีจิตสาธารณะรู้จักการช่วย เหลือสังคมมากขึ้น เพราะหลักสูตรที่มีการพัฒนาขึ้นจะเน้นเรื่องทักษะชีวิตต่างๆ ทั้งเรื่องความปลอดภัยทางจราจร การป้องกันภัยทางน้ำ สุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว และอีกหลายเรื่องที่เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในปัจจุบัน โดยสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรของลูกเสือ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code