ยกระดับแรงงานสตรี เข้าถึงอาชีพผ่านอินเทอร์เน็ต

หนุนแรงงานสตรีเข้าถึงข้อมูลอาชีพผ่านอินเทอร์เน็ต ยกระดับศักยภาพพัฒนาฝีมือแรงงาน


ยกระดับแรงงานสตรี เข้าถึงข้อมูลอาชีพผ่านอินเทอร์เน็ต thaihealth


แรงงานหญิงมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับแต่ขณะเดียวกันยังคงขาดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะฝีมือ


กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเว็บไซต์กูเกิลเปิดโครงการ "หญิงเก่ง งานแกร่งทักษะดี มีสุขด้วยโลกออนไลน์"เน้นพัฒนาศักยภาพผู้หญิงวัยทำงานเข้าถึงข้อมูลอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านอินเทอร์เน็ต


พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บอกว่าเราเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของสตรีวัยแรงงานจึงได้เปิดเว็บไซต์www.womenwill.mol.go.th ซึ่งจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเรื่องกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้ ข้อมูลกองทุนประกันสังคม ข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงจะได้รับเมื่อเข้าทำงาน ข้อมูลการหางานทำการฝึกอาชีพอิสระสุขภาพในการทำงาน รวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงานเป็นต้น


รมว.แรงงาน บอกอีกว่าส่วนผู้หญิงในต่างจังหวัดที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อย และยังขาดทักษะในเรื่องนี้ ทางรัฐบาลมีนโยบายจะขยายระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมในต่างจังหวัดและกระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปอบรมให้ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่ชาวบ้านด้วย


ด้านม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บอกว่าเว็บไซต์นี้จะสร้างการเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน เพราะเชื่อว่าทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตจะเป็นประตูที่ช่วยให้ผู้หญิงทุกคนเปิดเข้าสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ทั้งด้านอาชีพ รายได้ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ตลอดจนการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตและต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการตอบคำถามคุยสดกับเจ้าหน้าที่ลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์และลดค่าเดินทางมาพบกับเจ้าหน้าเพราะต่อไปนี้สามารถใช้บริการตอบคำถามทางระบบออนไลน์ได้


ขณะที่นพ.ชาญวิทย์วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.บอกว่า เราพยายามนำอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย มาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล เพราะต้องการให้เกิดช่องทางติดต่อกับกลุ่มสตรีวัยแรงงานมากขึ้น โดยกระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ขณะที่สสส.จะเข้ามาช่วยเหลือในการเสริมข้อมูลด้านสุขภาพของสตรีวัยแรงงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเฉพาะของผู้หญิง โรคที่เกิดจากการทำงานวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละวัย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการออกกำลังกายต้านโรค วิธีการตรวจสุขภาพง่ายๆ ด้วยตัวเอง


ด้านน.ส.ยุวดี สนิทพจน์ อาชีพช่างเสริมสวยบอกว่าปกติจะทำงานอยู่ที่ร้านเสริมสวยที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่ก่อนไม่รู้ว่าจะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาฝีมือการออกแบบทรงผมได้จากที่ไหน แต่พอมีการเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้น ก็รู้สึกสะดวกสบายและช่วยทำให้สืบหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อซักถามทางออนไลน์ ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากจึงอยากเชิญชวนให้ผู้หญิงมาใช้บริการกันเยอะๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code