ม.แม่โจ้ นำร่องจัด “ปริญญาปลอดเหล้า ฉลองได้แต่ต้องไร้แอลกอฮอล์”

 

ม.แม่โจ้ นำร่องจัด “ปริญญาปลอดเหล้า ฉลองได้แต่ต้องไร้แอลกอฮอล์”

ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันรณรงค์โครงการ “ปริญญาปลอดเหล้า ฉลองได้แต่ต้องไร้แอลกอฮอล์” เพื่อเป็นการณรงค์ในเรื่องของการลดการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานประเพณีรับปริญญาของสถาบันการศึกษา เนื่องจากตามประกาศของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดเหล้า และเพื่อลดการสุญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงประเพณีรับปริญญา อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการรักษา ประเพณี อัตลักษณ์ในเรื่องของความรักความสามัคคีของสถาบันอีกด้วย

โครงการรณรงค์นี้ ถือว่าเป็นโครงการนำร่องเพื่อสร้างการตระหนักและรณรงค์ การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากจากการดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

 

 

ที่มา: เครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รักพงศ์ คำซาว 

 

 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ