ม.อ.ตรัง จัดสวนสุขใจ Fulfill our relationship

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ม.อ.ตรัง จัดสวนสุขใจ Fulfill our relationship  thaihealth


ม.อ.ตรัง จัดสวนสุขใจ Fulfill our relationship สร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร


ที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตตรัง คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรม สวนสุขใจ : Fulfill our relationship ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ วิทยาเขตตรัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเป้าหมายให้คนในองค์กรมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีทักษะและประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน เกิดความรัก ความผูกพัน ในองค์กร เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบการจัดการและพัฒนามนุษย์ที่เหมาะสมและยั่งยืน


ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ วิทยาเขตตรัง ได้เชิญหน่วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลตรัง จัดกิจกรรม "คาราวานแพทย์แผนไทย" บริการตรวจ นวดเท้า นวดตัว คอ บ่า ไหล่ ตอกเส้นฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการไมเกรน ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน หวัดระยะแรก ปวดประจำเดือนและอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยเช่นกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ