ม.อ.ตรังคว้ารางวัล ‘สร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์’

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก miniTCDC


ม.อ.ตรังคว้ารางวัล ‘สร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์’ thaihealth


นศ.ม.อ.ตรัง คว้างรางวัลชนะเลิศ โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน เพื่อนำมาพัฒนางานพื้นที่จริง


เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจารย์โอปอร์  ชัยสง่าพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน หรือ LOVE YOUR LOCAL LOVE YOUR CITY 2 2016 ที่ เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ โดย ม.อ.ตรัง ติดหนึ่งในสามทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 1 แสนบาท เพื่อนำมาพัฒนางานในพื้นที่จริง


"โดยในปีนี้ทางศูนย์สร้างสรรค์งานออก แบบ (ศสบ.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ "โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน" สำหรับสถาบันการศึกษาในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ mini TCDC เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงต่อไป" อาจารย์โอปอร์ กล่าวทิ้งท้าย


ม.อ.ตรังคว้ารางวัล ‘สร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์’ thaihealthม.อ.ตรังคว้ารางวัล ‘สร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์’ thaihealth


อีกด้านหนึ่ง นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง ได้เร่งติดตามการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันตามมาตรการการจัดการด้วงแรด ในพื้นที่ ตำบลนาวง อ.ห้วยยอด และส่งมอบวัสดุให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้กำจัดด้วงแรดในพื้นที่ที่จัดทำกองล่อ จำนวน 4 จุด เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากผลผลิตเริ่มลดลงและเก็บเกี่ยวยาก จึงต้องมีการกำจัดต้นปาล์มเก่าในส่วนของการทำลายต้นปาล์มเก่ามี 2 วิธี ที่เกษตรกรนิยมทำกันอยู่ คือ การเจาะลำต้นแล้วใส่สารเคมีเข้าไปเพื่อให้ปาล์มน้ำมันยืนต้นตาย และอีกวิธีหนึ่ง คือ การโค่นล้มแล้วสับทำลาย ซึ่งการทำลายต้นปาล์มน้ำมันทั้ง 2 วิธีนี้ มีความเสี่ยงต่อการเข้ามาอยู่อาศัยของด้วงแรดและขยายพันธุ์ระบาดลุกลามไปยังปาล์มน้ำมันแปลงอื่น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของแมลงดังกล่าว แนะนำให้เกษตรกรกำจัดโดยชีววิธี ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และไม่มีผลตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม โดยซากต้นปาล์มที่เกษตรกรโค่นล้ม การใช้สารล่อ หรือฟีโรโมนล่อตัวเต็มวัยของด้วงแรดมาทำลายและการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซี่ยม เป็นตัวทำลายตัวหนอนของด้วงแรดไม่ให้เจริญเติบโตเป็นตัววัยไปกัดกินต้นปาล์ม

Shares:
QR Code :
QR Code