ม.อ.จัดแข่งขันจักรยานทางเรียบ-ท่องเที่ยว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ม.อ.จัดแข่งขันจักรยานทางเรียบ-ท่องเที่ยว thaihealth


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบและจักรยานท่องเที่ยวชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (1 st International PSU Bike) ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดการแข่งขันจักรยานทางเรียบและจักรยานท่องเที่ยวชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (1 st International PSU Bike) ถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้ตื่นตัวออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน รายได้เพื่อการกุศลสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก โดยสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนีเป็นองค์ประธานจัดตั้ง เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสนับสนุนของ สสส. เครือข่ายปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพของจังหวัดสงขลาและภาคเอกชน คาดมีนักปั่นเข้าร่วม 3,000 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้จัดการและเลขานุการมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงโครงการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบและจักรยานท่องเที่ยวชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (1 st International PSU Bike) ว่า มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เป็นวิธีที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายนักปั่นจักรยานและผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำนวน ม.อ.จัดแข่งขันจักรยานทางเรียบ-ท่องเที่ยว thaihealth3,000 คน โดยใช้เส้นทางเริ่มจากศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สู่เส้นทางธรรมชาติในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเมืองสงขลา และกลับเข้าสู่เส้นชันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบด้วย ประเภทแข่งขันทั่วไป 91 กิโลเมตร ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในประเภทเสือหมอบ และเสือภูเขา รุ่นทั่วไปชายและหญิงและรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี รวมทั้งชิงรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในรุ่นเสือหมอบ และเสือภูเขา เพศชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป และเพศหญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป นอกจากนี้มีประเภทปั่นเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวระยะทาง 32 กิโลเมตร รุ่นกิตติมศักดิ์ ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับถ้วยรางวัลทุกคน  รุ่นทั่วไป และรุ่นนักเรียนนักศึกษา

Shares:
QR Code :
QR Code