ม.สยามสรรค์สร้าง “โครงการอดบุหรี่”

ม.สยามสรรค์สร้าง “โครงการอดบุหรี่”

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและการให้คำแนะนำปรึกษาการอดบุหรี่ โดยมี ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) เป็นผู้มอบป้ายคณะเภสัชศาสตร์ปลอดบุหรี่ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์

ม.สยามสรรค์สร้าง “โครงการอดบุหรี่” ม.สยามสรรค์สร้าง “โครงการอดบุหรี่”

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติเข้าพิธีรับมอบป้าย “คณะเภสัชศาสตร์ ปลอดบุหรี่” และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ ในงานวันสยามนิทัศน์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กทม.  

ม.สยามสรรค์สร้าง “โครงการอดบุหรี่” ม.สยามสรรค์สร้าง “โครงการอดบุหรี่”

ภายในกิจกรรมนั้นสร้างความคึกคักและความสนใจอย่างมากมายแก่ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปจนทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นับว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการกระตุ้นจิตสำนึกชุมชนในรั้วมหาวิทยาลัยสยาม ถึงการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะและการเลิกบุหรี่ และเพื่อสนับสนุนนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากโครงการอดบุหรี่จะครอบคลุมการปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการไม่สูบบุหรี่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการให้คำแนะนำปรึกษาการอดบุหรี่แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ในอนาคตอันใกล้นี้คณะเภสัชศาสตร์จะเปิดให้บริการคลินิกอดบุหรี่ที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เพื่อรองรับผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่จากทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและประชาชน
 

เรื่อง: ภญ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ