‘มูลนิธิรักษ์ไทย’ลดเอดส์ 4 จังหวัด

สสจ.ตราดขานรับ ยืดอกพกถุง

 ‘มูลนิธิรักษ์ไทย’ลดเอดส์ 4 จังหวัด

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด นายสังวรณ์ สมบัติใหม่ นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุพีชา เบาทิพย์ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกันนำเสนอผลการวิจัยเรื่องการลดอันตรายจากเหล้าเพื่อลดความรุนแรง ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่งเสริมสุขภาพทางเพศ ของพื้นที่ 4 จังหวัด ให้กับเครือข่ายสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของจังหวัดตราด

 

          นายสังวรณ์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อนหญิง ดำเนินการทำวิจัยในเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน พะเยา พัทลุง และตราด เพื่อนำข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คืนสู่ท้องถิ่น ในการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อป้องกันปัญหาของสังคมจากผลกระทบจากการดื่มสุราที่ส่งผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัว และการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเอดส์

 

          โดยการวิจัยครั้งนี้ทำการสำรวจกลุ่มบุคคลในพื้นที่ 4 จังหวัดข้างต้นพบว่า มีตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะจำนวนประชากรที่เคยดื่มเหล้าในรอบ 12 เดือน เกินกว่าร้อยละ 50 และการใช้แอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้หญิงมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว อย่างไรก็ตามจากการวิจัยพบว่าความรุนแรงในครอบครัวนำไปสู่การใช้แอลกอฮอล์ และการใช้แอลกอฮอล์ นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้ นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า สังคมในปัจจุบันยังคงมีทัศนคติว่า เพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิงนายสังวรณ์ กล่าว

 

          นายแพทย์ไพศาล ธัญญวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด  เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคเอดส์ในพื้นที่จังหวัดตราด ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยเอดส์สะสม 3,187 ราย เป็นเพศชาย 2,444 ราย เพศหญิง 943 ราย เสียชีวิตแล้ว 681 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยเอดส์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน อายุระหว่าง 30-34 ปี โดยปัจจัยที่พบว่าเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ hiv ยังคงเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน ถึงร้อยละ 90.81 จึงต้องเร่งดำเนินการสนับสนุนถุงยางอนามัยในกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ ตามชุมชนต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 95 เครื่อง.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 13-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code